اندی، آرش، ساسی، سحر- وان

Nur Tatar Spor Salonu

شنبه، 11 مرداد 1399

تاریخ عوض می‌شود

ساعت باز شدن درها: 18:30

ساعت شروع برنامه: 00:00

توجه داشته باشید که پس از انتخاب صندلی‌های موردنظر صرفا ۱۵دقیقه فرصت خواهید داشت که سفارش خود را تکمیل نمایید.

Nur Tatar Spor Salonu

آزاد
رزرو
فروخته‌شده
انتخاب شده
غیرقابل استفاده
Nur Tatar Spor Salonu
Nur Tatar Spor Salonu
از نقشه روبرو قسمت موردنظر خود را انتخاب نمایید. سپس از بین صندلی‌های نمایش داده‌شده، صندلی‌های مدنظر خود را رزرو نموده و با پر کردن فرم مشخصات، سفارش خود را تکمیل نمایید.
# شماره صندلی ردیف بخش قیمت حذف
لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و از درستی اطلاعات اطمینان حاصل فرمایید.
لطفا توجه فرمایید که نام ثبت شده روی بلیت ها باید با نام یکی از افراد حاضر در محل برگزاری کنسرت تطابق داشته باشد.
جمع دو عدد را وارد نمایید.