کنسرت ساسی در مونیخ

Reithalle

شنبه، 07 دی 1398

ساعت باز شدن درها: 20:30

ساعت شروع برنامه: 21:30

توجه داشته باشید که پس از انتخاب صندلی‌های موردنظر صرفا ۱۵دقیقه فرصت خواهید داشت که سفارش خود را تکمیل نمایید.
لیست قیمت

Reithalle

آزاد
رزرو
فروخته‌شده
انتخاب شده
غیرقابل استفاده
Main VIP STAGE
Main VIP STAGE
از نقشه روبرو قسمت موردنظر خود را انتخاب نمایید. سپس از بین صندلی‌های نمایش داده‌شده، صندلی‌های مدنظر خود را رزرو نموده و با پر کردن فرم مشخصات، سفارش خود را تکمیل نمایید.
# شماره صندلی ردیف بخش قیمت حذف
لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل و از درستی اطلاعات اطمینان حاصل فرمایید.
لطفا توجه فرمایید که نام ثبت شده روی بلیت ها باید با نام یکی از افراد حاضر در محل برگزاری کنسرت تطابق داشته باشد.
جمع دو عدد را وارد نمایید.
نام کامل نوشته‌شده روی کارت.